Demontaż w Szwecji w Aneby zakładu dla tartaku "PŁOCICZNO". Tartak skłądał się z układu podawania kłód (z ogławiarką oraz korowarką), 2 zespołów pił taśmowych (w skład każdego z nich wchodziły cztery piły taśmowe), obrzynarka oraz sortownia desek.