Wykonanie oraz montaż układu wykrywacza metalu dla firmy MGJ w Leśniewie. W zakres prac wchodziło: 
- wykonanie transportera wzdłużnego do kłód odbierającego okorowane kłody, 
- wykonanie taśmociągu z wykrywaczem metalu, 
- wykonanie transportera wzdłużnego z wybijakiem lewo/prawo, 
- wykonanie instalacji elektrycznej oraz automatycznej.