Montaż oraz mechanizacja korowarki głowicowej dla firmy MGJ w Leśniewie. Mechanizacja obejmowała wykonanie stołu podawczego oraz odbiorczego do kłód wraz z dwoma taśmociągami do odbioru kory.