Największa inwestycja w ciągu 20-letniej historii firmy "ZWIERUCHO". Zrealizowana została na zlecenie firmy "KPPD" na terenie zakładu mieszczącego się w Kaliszu Pomorskim. Pierwszym etapem było zdemontowanie maszyn na Litwie. Następnie konieczne było wykonanie projektu całej linii technologicznej. W kolejnych etapach prowadzone były równocześnie prace modernizacyjno-remontowe maszyn istniejących, mające na celu ich przystosowanie do projektu linii, jak również zbudowaliśmy cały zepół nowych maszyn (transporterów kłód, tarcicy, zrębek, trocin, kory). W skład kompletnej linii technologicznej wchodzi aktualnie: